Nerelerde Kullanılır?

Yenileme, bakım ve onarım için vakit kısıtlı alanlarda, özellikle 1 saatlik tam mukavemetli kuruma zamanı ürünlerimizin tercih edilmesinin en önemli nedenidir: